Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

11-05-2015
Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie – Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 września 2012 r., sygn. akt III PK 17/12