Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

22-06-2015

W dniu 2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawowe ograniczenie prawa do udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie, jest niekonstytucyjne. Wyrok ten przesądza, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. „śmieciówkach”, również mogą należeć do związków zawodowych, a ustawodawca nie może ograniczać im tego prawa.


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt K 1/13
„1. Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) w zakresie, w jakim ogranicza wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych osobom wykonującym pracę zarobkową niewymienionym w tym przepisie, jest niezgodny z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 2 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 59 ust. 1 w związku z art. 12 Konstytucji.”

W dniu 2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawowe ograniczenie prawa do udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie, jest niekonstytucyjne. Wyrok ten przesądza, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, tzw. „śmieciówkach”, również mogą należeć do związków zawodowych, a ustawodawca nie może ograniczać im tego prawa, tak jak to zrobił w art. 2 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. Z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności tego przepisu wystąpiło do TK Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które szacuje, że liczba osób potencjalnie zainteresowanych zrzeszaniem się w związkach zawodowych, które do tej pory nie miały możliwości do nich przynależeć, przekracza 3 miliony zatrudnionych. Po orzeczeniu TK bezsporne jest, że wszyscy wykonujący pracę zarobkową, bez względu na formę jej świadczenia, powinni mieć prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Jednakże w konsekwencji czeka nas poważna zmiana przepisów i póki co nie wiadomo jak rozwiązane zostaną kwestie techniczne, związane z wprowadzeniem w życie orzeczenia TK. Należy przy tym podkreślić, że przynależność związkowa nie równa się przyznaniu statusu pracownika i nie oznacza od razu przyznania związkowcom wszystkich uprawnień pracowniczych.


Czytaj dalej w materiale źródłowym.