Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

13-07-2015

Wyższe składki ZUS od przychodów menedżerów spółek kapitałowych

SN zdecydował, że menedżerowie, którzy są zatrudnieni w spółkach kapitałowych na podstawie Umowy o świadczenie usług zarządzania, tzw. kontraktów menedżerskich, podlegają obowiązkowym składkom społecznym z tytułu właśnie tych umów o świadczenie usług, a nie z tytułu samozatrudnienia.

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń społecznych i Spraw Publicznych - zasada prawna – z dnia 17 czerwca 2015 r. III UZP 2/15

"Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121)."
Tak zdecydował Sąd Najwyższy, w składzie siedmiu sędziów, w uchwale z dnia 17 czerwca 2015 r., która ma moc zasady prawnej i która została wydana w wyniku pytania prawnego przedstawionego przez zwykły skład SN w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie SN i sądów powszechnych.

SN przesądził w powyższej uchwale, że w wynika zawarcia kontraktu menedżerskiego o zarządzanie ze spółką, menedżerowie nie świadczą usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, lecz są związani ze spółką umową o treści odpowiadającej treści umowy zlecenia. W związku z tym, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia o systemie ubezpieczeń społecznych. W konsekwencji oznacza to, że spółki zatrudniające takich menedżerów, powinny odprowadzać do ZUS składki w wysokości obliczonej na podstawie faktycznego przychodu z takiego kontraktu menedżerskiego. Takie składki będą dużo wyższe niż składki odprowadzane przez te osoby z tytułu samo zatrudnienia, tzn. jak jednoosobowi przedsiębiorcy.