Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

24-08-2015
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w okresie jego choroby. Kodeks Pracy nie zabrania rozwiązania Umowy o pracę w trybie art. 52 KP (tzw. Zwolnienie dyscyplinarne – z winy [...]