Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

20-10-2015
Ochrona przedemerytalna w umowach na czas określony. W wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r. SN stwierdził, że pracownik, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury, podlega ochronie przedemerytalnej również jeśli [...]