Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

17-11-2015
Umowa o pracę przez czynności konkludentne. Umowa o pracę powinna być zawarta w formie pisemnej, ale ustawa nie przewiduje rygoru nieważności w przypadku niedochowania tej formy. Dlatego też dopuszczalne jest zawarcie [...]