Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Wybrane orzecznictwo

01-12-2015
Powierzenie innej pracy w trybie polecenia służbowego a wypowiedzenie zmieniające. Powierzenie pracownikowi innej pracy na podstawie polecenia służbowego nie stanowi rodzaju wypowiedzenia umowy o pracę. Pomimo, iż [...]