Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

05-01-2016
Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia i związane z tym prawa pracodawcy. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg już od chwili złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Pracodawca może jednostronnie udzielić [...]