Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

19-01-2016

Błędne dane dłużnika w zajęciu komorniczym udaremniają egzekucję.

Gdy w zajęciu komorniczym podane są rozbieżne dane osobowe dłużnika – tzn. gdy np. numer PESEL wskazany w zajęciu należy do osoby o innym imieniu/nazwisku, niż wskazane w zajęciu przez komornika to należy poinformować komornika, iż dane osobowe podane w zajęciu są niezgodne, co uniemożliwia dokonanie potrącenia z wynagrodzenia.

Jak postąpić gdy w zajęciu komorniczym podane są rozbieżne dane osobowe dłużnika – tzn. gdy numer PESEL wskazany w zajęciu należy do osoby o innym imieniu/nazwisku, niż wskazane w zajęciu przez komornika?

W powyżej opisanym przypadku należy poinformować komornika, iż dane osobowe podane w zajęciu są niezgodne, co uniemożliwia dokonanie potrącenia z wynagrodzenia oraz zawnioskować o weryfikację danych i przysłanie prawidłowego zajęcia. Należy tak postąpić w każdym przypadku błędu występującego w danych dłużnika jak i wątpliwości co do danych dłużnika, gdyż pracodawca nie może domyślać się o jakiego dłużnika chodzi komornikowi i rozstrzygać samodzielnie tych wątpliwości.

Należy pamiętać, że zajęcie komornicze wystawiane jest w następstwie przeprowadzonego postępowania sądowego, na podstawie tytułu wykonawczego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. W związku z tym przedstawionym w pytaniu błąd może wynikać z:

1. błędu na etapie postępowania sądowego, gdy np. już w pozwie wskazano nieprawidłowy nr PESEL,
2. błędu na etapie postępowania egzekucyjnego, gdy pomyłka wystąpiła przy czynnościach komornika, a dane w wyroku są prawidłowe.

W pierwszym przypadku taki błąd spowoduje, że egzekucja na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w postępowaniu dotkniętym takim błędem będzie niemożliwa, ze względu na brak możliwości zidentyfikowania osoby dłużnika.

W drugim przypadku, komornik po uzyskaniu informacji od pracodawcy o zaistniałym błędzie skoryguje zajęcie i prześle pracodawcy prawidłowy dokument, na podstawie którego pracodawca będzie mógł dokonać potrącenia.