Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

02-02-2016
Podpis pod zgłoszeniem do ZUS. Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych osoba zgłaszana potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach wychowawczych [...]