Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

16-02-2016
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Wynagrodzenie zleceniobiorcy podlega egzekucji w pełnej wysokości, chyba że komornik dokona ograniczenia egzekucji. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdą [...]