Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

15-03-2016

Wynagrodzenie za część dnia, na który pracownik później otrzymał zwolnienie lekarskie.

Zasiłek chorobowy oraz wynagrodzenie chorobowe przysługują za cały dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Przepisy nie przewidują ich wypłaty tylko za część dnia, na który została orzeczona niezdolność do pracy z powodu choroby. Jeśli pracownik przed wizytą u lekarza przepracował kilka godzin w dniu, na który następnie otrzymał zwolnienie lekarskie, to należy mu wypłacić wynagrodzenie za przepracowane godziny.

Czy za dzień w którym pracownik przepracował kilka godzin, a następnie ze względów zdrowotnych pracownik zwolnił się wcześniej z pracy i udał się do lekarza, gdzie otrzymał zwolnienie lekarskie na cały ten dzień, należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za pracę w tych godzinach? Czy w takiej sytuacji godziny przepracowane przez takiego pracownika stanowią godziny nadliczbowe?

Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy, wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę wykonaną. W okresie niezdolności do pracy wskutek choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Jednakże zgodnie 12 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 512 ze zm.), zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. W przypadku, gdy - jak w opisanej w pytaniu sytuacji - pracownik po przepracowaniu części dnia otrzymał na cały ten dzień zwolnienie lekarskie, to pracodawca powinien wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za cały dzień oraz wynagrodzenie za pracę za te przepracowane godziny, ponieważ przepisy nie przewidują możliwości wypłaty zasiłku chorobowego tylko za część dnia, na który została orzeczona niezdolność do pracy z powodu choroby.

Jednakże pracownikowi nie będzie przysługiwał zasiłek chorobowy (lub wynagrodzenie za czas choroby), gdy pracodawca wypłaci mu wynagrodzenie za pracę za cały ten dzień. Powyższe potwierdza stanowisko Departamentu Zasiłków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 4 sierpnia 2010 r. w sprawie możliwości wypłacenia zasiłku chorobowego proporcjonalnie za część dnia (Znak: 992800/6000/91/2010/SKn/1)

Godziny przepracowane przez pracownika w dniu, na który następnie pracownik przyniósł zwolnienie lekarskie nie są z założenia nadliczbowe – o ile praca w tym dniu miała być wykonywana zgodnie z harmonogramem.


Podstawa prawna:
Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 77 poz. 512 ze zm.)