Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

15-06-2016

Czy zawsze jedna z części urlopu pracownika musi wynosić 14 dni? O jakie dni chodzi, tj. 14 dni urlopu, czy 14 dni kalendarzowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 162 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy na wniosek pracownika może zostać podzielony na części, z których co do zasady jedna powinna trwać nie krócej niż 14 dni kalendarzowych.

Jednakże w niektórych przypadkach spełnienie tego warunku nie będzie możliwe. Chodzi tu o sytuacje, gdy pracownik podejmuje pracę w trakcie roku kalendarzowego i nie jest to jego pierwsza praca w życiu (w tym przypadku obowiązują inne zasady nabywania prawa do urlopu), czyli gdy przysługuje mu urlop uzupełniający, który w danym roku jest krótszy niż 14 dni.

Dla przykładu zasada udzielenia co najmniej 14 dniowego urlopu nie znajdzie zastosowania, gdy pracownik zostaje zatrudniony 1 października i ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni. W takim przypadku w roku zatrudnienia pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny w wymiarze 5 dni. Pracodawca może udzielić mu urlopu jednorazowo lub na jego wniosek podzielić go na części.

Ponadto należy podkreślić, że nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidzianego w art. 282 § 1 pkt 2 KP akceptacja wniosku pracownika o podział urlopu na części, z których żadna nie obejmuje co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

 

Podstawa prawna:

Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.)