Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-03-2015
Czy w przypadku przejęcia pracownika w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy, do którego zastosowanie ma zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy – pracownik powyżej 50. roku życia i w okresie 30 dni przed [...]