Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

03-04-2015

Pytanie: Czy mamy obowiązek zawrzeć aneks do umowy o pracę, z pracownicą zatrudnioną na czas określony, której umowa przedłużyła się do dnia porodu?

Odpowiedź:

Nie, umowa ulega przedłużeniu z mocy prawa i nie ma konieczności sporządzania dodatkowych dokumentów przedłużających umowę. Zgodnie z art. 177 §3 Kodeksu Pracy umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. W związku z tym po upływie okresu obowiązywania umowy pracownica jest nadal zatrudniona na podstawie dotychczasowej umowy, a zmienia się jedynie termin jej obowiązywania i przedłuża się do dnia porodu. Pracodawca może jednak formalnie poinformować lub potwierdzić przedłużenie umowy na piśmie.

Co ważne podpisanie z pracownicą dodatkowego aneksu przedłużającego czas trwania umowy będzie poczytywane jako zawarcie kolejnej umowy o pracę i znajdzie tu zastosowanie art. 25¹ § 2 KP, zgodnie z którym zawarcie trzeciej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony – również w przypadku zawarcia aneksu przedłużającego czas trwania umowy.