Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-06-2015
Pytanie: Czy można zawrzeć z pracownikiem porozumienie rozwiązujące umowę, w którym strony ustalą, że urlop niewykorzystany u dotychczasowego pracodawcy pracownik wykorzysta u kolejnego pracodawcy? (nie dotyczy to [...]