Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

17-11-2015

Potrącenie z wynagrodzenia za pracę na podstawie przepisów prawa karnego wykonawczego w zbiegu z egzekucją sądową

W przypadku zbiegu potrącenia z wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 56 § 1 KKW z egzekucją sądową, należy przyjąć zasadę, że potrącenie tytułem tej kary następuje po potrąceniach z wynagrodzenia za pracę dokonanych na podstawie zajęcia wynagrodzenia za pracę dokonanego przez komornika.

Pracownik ma zajęcie komornicze i co miesiąc potrącane są mu z wynagrodzenia alimenty w wysokości 60% wynagrodzenia (alimenty bieżące i zaległe). Do pracodawcy wpłynęło pismo z Sądu Rejonowego o potrącanie pracownikowi 10% z wynagrodzenia na rzecz Skarbu Państwa. Czy powinnyśmy potrącić z wynagrodzenia pracownika również te 10%?

Odpowiedź:
W przedstawionej sytuacji doszło do zbiegu kary potrącenia 10% z wynagrodzenia pracownika na podstawie przepisów prawa karnego wykonawczego z egzekucją sądową. Na podstawie wyroku sądu karnego pracodawca zasadniczo powinien dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Jednakże w takiej sytuacji niezmienione pozostają zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, w tym - ograniczenia egzekucji.

W przypadku zbiegu kary, o której mowa w art. 56 § 1 KKW z egzekucją sądową, należy przyjąć zasadę, że potrącenie tytułem kary następuje po potrąceniach z wynagrodzenia za pracę dokonanych przez komornika. Wysokość potrącenia z KKW ustalona zostaje jednak od pełnego wynagrodzenia (S. Pawela, Prawo karne wykonawcze, s. 187). Mechanizm ten z jednej strony zabezpiecza interesy wierzycieli, z drugiej zaś zapobiega zmniejszeniu potrącenia z tytułu orzeczonej kary.

Powyższe potwierdza uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1971 r. (sygn. akt VI KZP 56/71), zgodnie z którą potrącenia dokonywane na podstawie przepisów prawa karnego nie ograniczają praw wierzycieli prowadzących egzekucję z wynagrodzenia za pracę. Potrącenia zasądzonej przez sąd na podstawie wymienionych przepisów prawa karnego kwoty dokonuje się więc po potrąceniu innych sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych.

W praktyce oznacza to możliwość potrącenia kary w wysokości 10% wynagrodzenia dopiero po zakończeniu egzekucji komorniczej. Ta kara nie korzysta z pierwszeństwa, nie można też dokonywać potrąceń niezgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Sąd powinien pouczyć i zobowiązać pracodawcę do złożenia wyjaśnień, jeśli nie będzie możliwe dokonanie potrącenia - w przypadku, gdy nie ma możliwości realizacji potrącenia w wysokości 10% wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien o tym fakcie poinformować sąd. Takie wyjaśnienia powinny zawierać w mojej ocenie wskazanie, że wynagrodzenie takiego pracownika jest zajęte przez komornika (nazwa, sygnatura) i dokonywane są potrącenia do wysokości 3/5 wynagrodzenia, przez co przy zachowaniu ograniczeń egzekucji z wynagrodzenia za pracę określonych w kodeksie pracy, potrącenie 10% wynagrodzenia nie jest możliwe.


Podstawa prawna:
Kodeks Postępowania Cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.),
Kodeks Karny Wykonawczy (Dz.U. 1997 Nr 90, poz. 557, z późn. zm),
Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)