Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Zapytaj prawnika

01-12-2015
Zastosowanie kary porządkowej wobec nieobecnego pracownika – bieg terminów. Nałożenie kary porządkowej na pracownika, który został wysłuchany przed 2 miesiącami, będzie sprzeczne z przepisami KP.