Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Żołnierzowi nie można wypowiedzieć umowy o pracę.

17-08-2016
Pracownikowi, który otrzymał powołanie do wojska nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Wypowiedzenie dokonane po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania staje się bezskuteczne.