Doradztwo procesowe Jesteśmy bezpośrednim partnerem producentów oprogramowania klas ERP. Podsiadamy kompetencje oraz dedykowane zespoły planistyczno-wdrożeniowe w obszarze budowy Centrów Usług Wspólnych (CUW)

Impuls EVO

Impuls EVO Zawiera pełną funkcjonalność ERP i zaawansowane rozwiązania do zarządzania finansami, personelem, produkcją, sprzedażą i logistyką. Obszary  systemu połączone są procesowo, zgodnie z logiką i praktyką prowadzenia biznesu.

Istotne funkcjonalności  systemu:

  • Dostęp przez przeglądarkę internetową
  • Import i eksport danych w formacie plików Excel, XML, TXT (w tym przygotowanie PK księgowego do modułu księgowego Klienta)
  • Współpraca z programem Płatnik
  • Raporty płacowe online - ciągły dostęp do aktualnych raportów, zestawień oraz podglądu danych

Portal pracowniczy:

  • Przechowywanie – aplikacja do przechowywania elektronicznej dokumentacji pracowniczej; 
  • skraca czas dostępu do akt; umożliwia zabezpieczenie kluczowych akt w przypadku
  • zniszczenia ich papierowych oryginałów
  • RCP – automatyczna integracja z elektroniczną kartą czasu pracy (RCP); eliminuje
  • konieczność ręcznego ewidencjonowania i uzgadniania czasu pracy.