Spotkanie
z robotem
konferencja, 26 X 2018 r., Wrocław

zapraszamy na konferencję

 

Spotkanie z robotem

czyli technologia RPA w biurze


MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW  |  LEAN MANAGEMENT  |  ZARZĄDZANIE ZMIANĄ


26 października 2018 r., Wrocław

Hotel Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26-28

 

 

wg BCG* do 2025 roku wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań zwiększy produktywność w skali globalnej ok. 10-30%

*Boston Consulting Group

 

 

Szanowni Państwo,

OD ROBOTYZACJI NIE MA ODWROTU
Z rozmachem wkroczyła do przemysłu i coraz częściej pojawia się w biurze wspierając obsługę administracyjną. Jej wdrożenie wymaga fachowej wiedzy produktowej i znajomości przebiegu procesów w firmie. Kluczem do efektywnego wykorzystania robotyzacji jest właściwe przygotowanie organizacji i pracowników. Impel Business Solutions przebył tę drogę. Zaczynaliśmy od modelowania procesów i „wyszczuplenia” organizacji zgodnie z filozofią Lean Management. Zadbaliśmy o właściwe przygotowanie ludzi do zmiany i wykorzystanie ich potencjału do kreatywnych zadań.
Z sukcesem wdrożyliśmy technologię RPA – najpierw w obsłudze kadrowo-płacowej, potem w księgowości i zarządzaniu dokumentacją. Dzięki temu zyskaliśmy przewagę konkurencyjną i nowe kompetencje pracowników. Zbudowaliśmy zespół ekspertów, którzy identyfikują się z firmą i czują się odpowiedzialni za wprowadzone zmiany. Dbają o dalszy rozwój i monitorują postęp.

Teraz chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i pokazać dobre praktyki.
Przedstawimy naszych ekspertów, którzy opowiedzą o swojej drodze do robotyzacji i Lean Management.

Dla kogo jest ta konferencja?

Dla Wszystkich, którzy:

 • chcą rozwijać firmę
 • są w trakcie transformacji organizacji
 • interesują się zarządzaniem poprzez Lean
 • szukają optymalizacji w obszarze back office
 • poszukują nowoczesnych rozwiązań biznesowych

Serdecznie zapraszamy prezesów, dyrektorów finansowych i kadrowo-płacowych, specjalistów ds. wdrażania Lean

Czego dowiesz się na konferencji?

 • W jakich obszarach zastosować "robota" i jak podejść do wdrożenia?
 • Jak procesowość wpływa na organizację pracy?
 • Dlaczego zysk jest efektem ubocznym robotyzacji?
 • Jak e-dokumenty wpływają na jakość pracy?
 • Jak zoptymalizować czas obsługi uwlonić potencjał pracowników?
 • Jak budować zaangażowanie?

 

 

Agenda

 

8.30 - 9.00 rejestracja uczestników
9.00 - 9.15 przywitanie uczestników - Nina Twardowska, Prezes zarządu Impel Business Solutions

 

SESJA ZMIANA W ORGANIZACJI
9.15 - 10.00 Elastyczność vs. trwałość. Jak pogodzić ogień z wodą?
gość specjalny Grzegorz Szałajko
10.00 - 11.00

Lean management i robotyzacja to najlepsi sojusznicy zmiany w organizacji - panel dyskusyjny z udziałem:

 • Janusz Błach–Jankowski, Kierownik logistyki, Audiofon
 • Natalia Jażdżewska, Menedżer ds. Lean, Crusar
 • Adam Szuchnik, Head of Operations Poland, Exela Technologies 
 • Hubert Czarnecki, Dyrektor generalny pionu logistyki, Media Expert
 • Magdalena Łojczyk, Kierownik biura zarządzania jakością i procesami , PGE Obrót

moderatorzy: Grzegorz Szałajko i Ewa Piotrowska, Dyrektor handlowy

11.00 - 11.15 przerwa kawowa

 

SESJA STRATEGIA PODEJŚCIA DO ZMIANY W FIRMIE
11.15 - 11.45

Modele podejścia do zmiany procesów w organizacji 
Aleksandra Pietruczuk, Dyrektor ds. procesów księgowych,
Katarzyna Łucka, Menedżer procesów księgowych

11.45 - 12.15 Jak widać Lean w firmie? Narzędzia wspierające wdrożenie ciągłego doskonalenia w firmie
Wojciech Josek, Dyrektor ds. Lean
12.15 - 12.45 Kompetentny robot? Które decyzje "oddać" w ręce robota? 
Monika Kosicka, Menedżer zarządzający Robotic Team
12.45 - 13.10 Technologia UiPath - jak zbudować robota?
Robotic Smart Solutions 
13.10 - 14.00 lunch

 

SESJA PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE RPA I LEAN MANAGEMENT - CASE STUDY

14.00 - 14.30

Czy robot może zaewidencjonować zwolnienie lekarskie? Robotyzacja wsparciem procesów HR
Jolanta Durasiewicz, Dyrektor ds. procesów wyspecjalizowanych HR, Katarzyna Adamczyk, Menedżer ds. kadr

14.30 - 15.00

Lean to podróż
Jolanta Kubacka, Doradca ds. personalnych, Anna Szyszka, Konsultant ds. Lean

15.00 - 15.30

Tylko na własne życzenie można tonąć w papierach, czyli korzyści wynikające
z digitalizacji dokumentów i Kancelaria 2.0

Bogusław Salwach, Dyrektor CUP ds. zarządzania dokumentacją
Magdalena Klimek, Project manager ds. zarządzania dokumentacją
15.30 - 15.45 przerwa kawowa

 

SESJA ROUND TABLE - STOLIKI EKSPERCKIE

15.45 - 16.30

tematy stolików: 

- obszar LEAN MANAGEMENENT - ekspert prowadzący Wojciech Josek
- obszar ROBOTYZACJA - ekspert prowadzący Monika Kosicka 
- obszar PROCESOWOŚĆ W FIRMIE - ekspert prowadzący Jolanta Durasiewicz
- obszar DIGITALIZACJA W FIRMIE - ekspert prowadzący Bogusław Salwach

16.30 podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Prelegenci

 

Gość specjalny

 

Grzegorz Szałajko
doradca strategiczny i menedżer projektów.
Wspiera organizacje we wdrażaniu zmian i skutecznej realizacji programów strategicznych.
Posiada międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu strategicznym i projektowym. Asesor w prestiżowym konkursie IPMA Global Project Excellence Award.
Uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów, m.in. IPMA Project Excellence Baseline, PMI Risk Management Standard, PMI Organizational Project Management. Wykładowca w programach MBA (Franklin University)i Executive MBA (Aalto University). Prelegent krajowych i zagranicznych wydarzeń biznesowych.

 

 

Aleksandra Pietruczuk
Dyrektor CUP ds. procesów księgowych
Impel  Business Solutions

Od wielu lat odpowiedzialna za zarządzanie obszarem finansów w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Obecnie wdraża procesowość i nowe technologie w obszarze księgowości. Wierzy, że przyszłość w księgowości należy do nowej generacji księgowych tzw. techno-księgowych, którzy świetnie poruszają się  w środowisku nowoczesnych technologii.
 

Ewa Piotrowska
Dyrektor handlowy
Impel Business Solutions

Doświadczony menedżer sprzedaży. Początkowo związana z branżą bankową, a potem z sektorem IT, gdzie zarządzała zespołem sprzedaży oraz pomagała osiągnać cele biznesowe swoim klientom. Z powodzeniem wprowadza usługi  RPA, Lean management i szeroki pakiet produktów BPO. Pomaga identyfikować obszary do optymalizacji i wspiera klientów w usprawnianiu procesów. W IBS działa interdyscyplinarnie - poza budową i wdrażaniem strategii produktowej,  dba o motywowanie klientów do wprowadzania wartościowych zmian w swoich organizacjach. 

Katarzyna Łucka
Menedżer ds. procesów księgowych 
Impel Business Solutions

Menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami księgowymi i IT. Architekt zmiany w dziale zobowiązań i koordynator  wdrożenia zarządzania procesowego. Entuzjastka metodyki Lean Management oraz  Six Sigma. Główny Kluczowy Użytkownik systemu SAP FI w Grupie Impel. Konsultantka SAP wspierająca wdrożenie systemu w instytucjach państwowych. Kierownik projektów posiadający certyfikat PRINCE 2. Odpowiedzialna m.in. za wdrożenie WorkFlow w obszarze faktur zakupowych.

Wojciech Josek
Dyrektor ds. Lean
Experts for Business

Zwolennik i entuzjasta zarządzania procesowego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe we wdrożeniach dla dużych zagranicznych firm programów ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem Lean Management i Six Sigma. Certyfikowany posiadacz Six Sigma Black Belt, a także audytor wiodący norm ISO. W IBS odpowiedzialny za wdrożenie i realizację procesowej kultury zarządzania na każdym szczeblu.

 

Monika Kosicka
Menedżer zarządzający Robotic Team
Robotic Smart Solutions

Przygodę z procesowością rozpoczęła od zarządzania Contact Center, gdzie wdrożyła metodologię Lean Management i zapoczątkowała robotyzację oraz automatyzację w obsłudze klienta. Aktualnie zarządza kilkudziesięcioma projektami mającymi na celu stworzenie zrobotyzowanego i zautomatyzowanego centrum usług wspólnych w ramach Impel Business Solutions. Zbudowała zespół Robotic Team i nadzoruje jego prace kreując nowe rozwiązania zarówno na potrzeby Grupy Impel, jak i dla klientów zewnętrznych. 

Jolanta Durasiewicz
Dyrektor ds. procesów wyspecjalizowanych HR
Impel Business Solutions

Zarządza rozwojem produktów w obszarze kadr i płac oraz procesami wyspecjalizowanymi (ZUS, dofinansowania do osób niepełnosprawnych oraz komornicy).  Odpowiada za wdrożenie zarządzania procesowego w obszarze HR oraz standardy obsługi klienta. Jest współautorem strategii sprzedaży usług kadrowo – płacowych oraz rozwoju usług HR. 

Katarzyna Adamczyk
Menedżer ds. kadr
Impel Business Solutions

Niemal od początku swojej kariery zawodowej związana z branżą HR. Doświadczenie zdobywała w firmach usługowych, produkcyjnych i handlowych. W Grupie Impel odpowiadała m.in.  za wdrożenie systemu SAP w obszarze czasu pracy. Obecnie odpowiedzialna jest za zarządzanie procesami kadrowymi w ramach BPO. Wdraża zarządzanie procesowe w obszarze kadrowym. Przykłada dużą wagę do rozwoju kompetencji podległych pracowników. 

Jolanta Kubacka
Doradca ds. personalnych
Impel S.A.

Z obszarem HR związana od blisko 13 lat, w tym 6 lat realizacji procesów rekrutacyjnych (rekrutacje masowe i wyspecjalizowane). Specjalizuje się w procesach szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników spółki. Aktywnie uczestniczyła w powołaniu i realizacji pierwszej edycji Akademii Procesowej w spółce.

Anna Szyszka
Konsultant ds. Lean
Experts for Business

Leanowiec z zawodu i zamiłowania. Aktywnie rozwija kulturę Lean w spółce. W pracy stawia na motywację oraz zaangażowanie pracowników. 
Prowadzi szkolenia, warsztaty z narzędzi, metod Lean Managament oraz motywacji do podejmowania działań. Dodatkowo wspiera  projekty doskonalące procesy w  obszarze usług.

Bogusław Salwach
Dyrektor CUP ds. zarządzania dokumentacją
Impel Business Solutions

Z branżą BPO związany od  2012r. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu Centrami Operacyjnymi w branży archiwizacyjnej. Z powodzeniem realizował wdrożenie projektów digitalizacyjnych w sektorze bankowym i branży logistycznej. Inicjator zmian w obszarze zarządzania dokumentacją przy wykorzystaniu innowacyjnych metod realizacji procesów biznesowych. Obecnie odpowiedzialny za rozwój obszaru zarządzania dokumentacją w Impel Business Solutions.

Magdalena Klimek
Menedżer ds. zarządzania dokumentacją
Impel Business Solutions

Specjalistka z kilkunastoletnim doświadczeniem obsłudze dokumentacji. W strukturach IBS odpowiedzialna za projekty związane z digitalizacją oraz elektronicznym obiegiem dokumentów. Koordynator wdrożenia rozwiązań leanowych w zespołach kancelarii i archiwum.

 

Organizator

 

 

Patroni medialni

 

spotkanie z robotem       

 

Partnerzy

 

 

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa za pomocą poniższego formularza oraz zaakceptowanie wymaganych zgód. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Ewelina Piechota
e1.piechota@impel.pl
510 015 180
Marlena Kuriata
m.kuriata@impel.pl
508 122 739

 


Zapisz się na spotkanie

 1. Klauzula informacyjna Czytaj więcej