Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Badania profilaktyczne pracowników powinny być bez VAT

02-06-2016

Ekspert: Anita Olbrych

Rzeczpospolita, wydanie prasowe, 02-06-2016

Przepisy o VAT przewidują zwolnienie z VAT usług opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ostatnich czasach podatnicy toczyli wiele sporów z Ministrem Finansów w zakresie ustalenia, które usługi objęte są tym zwolnieniem, a które nie.

Rzeczpospolita: Czy badania profilaktyczne pracowników są zwolnione z podatku od towarów i usług?

Anita Olbrych: Z przepisów wynika, że tak. Ustawa o VAT mówi, że zwolnione z podatku są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Polskie przepisy są trochę inaczej sformułowane niż regulacje unijne, ale co do zasady są z nimi zgodne.

Czy skarbówka zgadza się na to zwolnienie bez żadnych obiekcji?

Zdarza się, że skarbówka profiskalnie interpretuje przepisy i zawężająco traktuje pojęcie „usługi medyczne". Uważa, że niektóre badania pracowników nie mają profilaktycznego charakteru i przeprowadzane są jedynie po to, aby wydać zaświadczenie potwierdzające jakieś uprawnienie.

A operacje plastyczne?

Operacje plastyczne mogą być zwolnione z VAT, jeśli mają na celu leczenie chorób lub poprawę zdrowia. Nie da się jednak sporządzić uniwersalnego katalogu usług opodatkowanych i zwolnionych. Zresztą sądy też podkreślają, że każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Wskazówki znajdziemy chociażby w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 marca 2013 r. (C-91/12).

—rozmawiał Przemysław Wojtasik

 

W dzienniku „Rzeczpospolita” 2 czerwca 2016 ukazał się wywiad z Panią Anitą Olbrych, ekspert firmy Impel Business Solutions. Poruszony w nim został problem profilaktycznych badań pracowników, które powinny być zwolnione z podatku od towarów i usług. Polskie przepisy są niestety w pewnym stopniu inaczej sformułowane od regulacji unijnych, ale co do zasady są z nimi zgodne. Jakie świadczenia mogą być zwolnione z podatku VAT? Czy możliwe jest utworzenie uniwersalnego katalogu usług opodatkowanych i zwolnionych? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „Badania profilaktyczne pracowników powinny być bez VAT”.

Pełna wersja artykułu: www.rp.pl