Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Centrum Usług Wspólnych

07-04-2016

Centrum Usług Wspólnych to niezależna jednostka organizacyjna, która prowadzi działalność gospodarczą na rzecz innych powiązanych kapitałowo podmiotów. Ponosi ona pełną odpowiedzialność za koszty swojej działalności, terminowość oraz  jakość dostarczanych usług. To także koncepcja biznesowa, która przeznaczona jest przede wszystkim dla spółek chcących optymalizować obszar nie stanowiący core business na rzecz szybszego i bardziej zrównoważonego rozwoju głównego biznesu.

Warto pamiętać, że Centrum Usług Wspólnych działa w oparciu o umowę o gwarantowanym poziomie świadczenia usług, która precyzyjnie określa rodzaj, zakres, koszt oraz jakość świadczonych usług. Zawierana jest pomiędzy CUW, a klientem wewnętrznym

Więcej informacji na temat opisywanej jednostki znajdą Państwo w artykule „Centrum Usług Wspólnych, czyli wewnętrzny zewnętrzny”, który ukazał się 15 kwietnia 2016 roku na portalu branżowym www.inwestycje.pl