Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Co dwie głowy to nie jedna

28-04-2016

Outsourcing XXI wieku polega przede wszystkim na dzieleniu się zdobytym doświadczeniem. Decydując się na wdrożenie tego procesu warto zwrócić uwagę na zakres świadczonych przez wybraną firmę usług. Takie działanie pozwoli na zaoszczędzenie nie tylko kosztów, ale także czasu. Jakie jeszcze czynniki należy wziąć pod uwagę wdrażając w danym przedsiębiorstwie outsourcing? Jak związać się z dostawcą, który ma potencjał oraz chęć modelowania zakresu usługi dla Klienta w zależności od jego potrzeb? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem i spostrzeżeniami eksperta, Pani Justyny Szuleckiej, Zastępca Dyrektora BPO w Impel Business Solutions.

Outsourcing w bardzo szerokim rozumieniu jest kierunkiem rozwoju biznesu, w którym przekazuje się zewnętrznemu usługodawcy procesy, które nie stanowią głównej działalności firmy. Oddelegować część działalności firmy można praktycznie w każdym zakresie. Począwszy od usług podstawowych takich jak sprzątanie czy ochrona, przez bardziej zaawansowane, jak kadry i płace, księgowość czy zarządzanie dokumentacją, na produkcji kończąc.

Jako korzyści outsourcingu najczęściej wymieniane są:

  • obniżka kosztów obsługi procesów,
  • uwolnienie się od problemów absencji,
  • przeniesienie obowiązku szkolenia kadry oraz utrzymania systemów informatycznych (np. w przypadku takich obszarów jak HR, czy księgowość) na usługodawcę.

Outsourcer, który daje więcej

W nowoczesnych usługach BPO (Business Process Outsourcing) samo przejęcie procesów przez outsourcera jest tylko punktem startowym, w którym rozpoczyna się dialog i partnerstwo na rzecz rozwoju biznesu klienta. Wartość dodana zaczyna się tam, gdzie rozwiązania dostarczane przez outsourcera równolegle ze świadczeniem usługi wpływają pozytywnie na główną działalność klienta.

Kim jest klient

Przede wszystkim nowoczesny outsourcer patrzy szerzej na klienta - jest w stanie rozszerzyć swoją obsługę na wszystkich pracowników, np. uruchamiając contact center, w którym będzie udzielał odpowiedzi na kadrowe pytania dot. wynagrodzeń, urlopów pracowników oraz wydawał niezbędne zaświadczenia. Dostawca BPO widzi natomiast twarz klienta w każdym pracowniku firmy, którą obsługuje.

Dla nowoczesnego outsourcera pojęcie klienta rozszerza się również na otoczenie firmy, którą obsługuje - może ich wspierać w kreowaniu pozytywnej współpracy i komunikacji z ich dostawcami i odbiorcami. Dzięki temu przedsiębiorca może odciążyć swoje służby wewnętrzne i skierować ich uwagę na główny biznes, natomiast kontrahenci otrzymują łatwiejszy i szybszy dostęp do informacji.

Specjalizacja w szerokim zakresie

Firmy BPO to ambasadorzy pewnej filozofii prowadzenia biznesu. Koncepcja przez nich promowana opiera się na słusznym założeniu, że w dzisiejszych czasach można efektywnie prowadzić biznes jedynie wtedy, kiedy koncentrujemy się w 100% na głównej działalności oddając inne procesy wyspecjalizowanym w tym obszarze dostawcom. Nie ma lepszego potwierdzenia na to, że firma BPO wierzy w promowaną przez siebie koncepcję specjalizacji, jak sytuacja w której outsourcer sam wchodzi w ścisłą współpracę z innymi kontrahentami w celu dostarczania nowych rozwiązań swoim Klientom. Współpraca z zewnętrznymi dostawcami jest konieczna dla zapewnienia bezpieczeństwa klientowi. Dodatkowo każdy strategiczny partner outsourcera to dodatkowy gwarant jakości jego usług.

Podsumowanie

Dynamiczny rozwój rynku outsourcingu jest dużą szansą na postęp i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Warto poznać jego zalety i możliwości, które ze sobą niesie. Tutaj ważnym czynnikiem charakteryzującym innowacyjność usługodawcy może być współpraca ze środowiskami naukowymi, czy inwestowanie w nowych uczestników rynku pracy. Outsourcer powinien być specjalistą w procesach biznesowych, które oferuje, a jednocześnie korzystać z usług innych podmiotów, tak aby dostarczyć najlepsze rozwiązania dla swoich klientów. To ważne aby outsourcing dałam przedsiębiorstwu więcej, niż ono samo od niego oczekuje. Proces outsourcingu musi dawać przedsiębiorstwu więcej, niż ono samo od niego oczekuje.

Pełna wersja artykułu: www.outsourcingportal.eu