Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Kary za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

31-03-2016

Podatnicy, którzy nie dotrzymują ustawowych terminów składania sprawozdań finansowych w urzędach skarbowych mogą zapłacić grzywnę wynoszącą nawet do 37 tysięcy złotych. Tak wysokie kary będą stanowić efektywną „zachętę” do wywiązywania się z obowiązków, nawet jeśli ich wysokość w praktyce będzie zależna od możliwości finansowych ukaranego. Do sporządzenia sprawozdania zobowiązane są podmioty prowadzące księgi rachunkowe – spółki handlowe, spółki cywilne, osoby prawne oraz osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

O czym jeszcze należy pamiętać składając sprawozdania finansowe? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w artykule „Kary za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego”, w którym wypowiedział się ekspert Impel Business Solutions – Maciej Bednarski, Dyrektor ds. Innowacji i Ryzyka.

Pełna wersja artykułu: http://ksiegowosc.infor.pl