Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

MSSF 16 – rewolucja w sprawozdaniach finansowych spółek na GPW

18-04-2016

W styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała ostateczną treść nowego standardu dotyczącego leasingu – MSSF 16. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku. Jego wejście wprowadzi jeden typ umów leasingu dla leasingobiorców – będzie to leasing finansowy. Modyfikacja nie jest zaskoczeniem dla osób śledzących zmiany w MSSF, niemniej jednak dla wielu inwestorów może okazać się dużą niespodzianką. Efektem takiej zmiany może być istotny wzrost wartości aktywów i zobowiązań. Czym będą skutkowały wprowadzone reformy? Jakie wyjątki dopuszcza standard? Zachęcamy do zapoznania się z artykułem “MSSF 16 – rewolucja w sprawozdaniach finansowych spółek na GPW”. Publikacja zawiera wypowiedź eksperta – Pana Macieja Bednarskiego, Dyrektora ds. Innowacji i Ryzyka Impel Business Solutions.

Pełna wersja artykułu: http://ksiegowosc.infor.pl