Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Nagana za złe sprawowanie to nie obowiązek

12-06-2016

Zamiast kary – wypowiedzenie, ale dopiero w ostateczności, kiedy podwładny bardzo przeskrobie i nie będzie żadnych szans na odbudowę zaufania do niego. Jak się okazuje, pracodawcy nie zawsze chcą karać za „złe zachowanie”, chociaż Kodeks pracy przewiduje takie rozwiązania.

Na trzy sposoby

Ukarać pracownika można na trzy sposoby – upomnieniem, naganą, karą pieniężną. Kodeks nie dopuszcza innych możliwości. Zasadą jest, że pracodawca może nałożyć jedną karę za jeden czyn, ale prawo nie wyklucza możliwości zastosowania wobec pracownika za dane przewinienie jeszcze innej sankcji. Zasady stosowania kar powinny być opisane w regulaminie pracy. Pracodawca może tam uszczegółowić katalog zdarzeń podlegających karom porządkowym.

Wysłuchanie obwinionego

Poza tym powinien działać zgodnie z kodeksowymi procedurami. Kara porządkowa nie może być zastosowana po 2 tygodniach od chwili, w której pracodawca lub inna osoba uprawniona do wymierzania kar porządkowych dowie się o naruszeniu obowiązku przez pracownika i gdy miną 3 miesiące od dnia, w którym tego się dopuścił. Najpierw należy jednak pracownika wysłuchać lub przyjąć jego pisemne tłumaczenia, chyba, że zrezygnuje on ze stworzonych mu w określonym miejscu i czasie możliwości złożenia wyjaśnień. O zastosowanej karze pracodawca musi powiadomić pracownika na piśmie, podać w nim rodzaj naruszenia obowiązków i dzień, w którym do tego doszło.

Przy podejmowaniu decyzji o stosowaniu kar kodeksowych nie bez znaczenia jest też wielkość firmy. W małych, zarządzanych często intuicyjnie, wiele zależy od charakteru właściciela i jego osobistego podejścia do wzajemnych relacji. W przedsiębiorstwach zatrudniających wiele osób nie liczą się sentymenty czy niechęć, pracodawcy stosują kodeks i wypracowane procedury wewnętrzne.

Gdy brakuje rąk do pracy

Nie zawsze to jednak pomaga w prowadzeniu biznesu. Nakładanie kar to prawo pracodawcy, a nie obowiązek i z reguły spory są rozwiązywane bez kodeksowych sankcji. Utrzymywanie osoby często karanej jest postrzegane jako niepotrzebne ryzyko. Trudno spodziewać zatem się poważnego traktowania obowiązków przez pracownika, jeżeli co jakiś czas otrzymuje on nagany czy kary finansowe.

Artykuł został opublikowany na łamach wydania prasowego Pulsu Biznesu - w dniu 12-06-2016r.