Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

Parkiet – Zbliża się rewolucja w sprawozdaniach finansowych spółek

08-04-2016

W dniu 8.04.2016 roku w dzienniku „Parkiet” ukazał się artykuł „Zbliża się rewolucja w sprawozdaniach finansowych spółek”. Autorem artykułu jest Dyrektor ds. Innowacji i Ryzyka firmy Impel Business Solutions, Maciej Bednarski.
Artykuł odnosi się do treści opublikowanego w styczniu 2016 roku nowego standardu ds. leasingu. Dokument ten powstał w wyniku kilkuletniej pracy Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR).
Autor publikacji zwrócił uwagę na skutki jakie będą za sobą niosły modyfikacje w sprawozdaniach finansowych spółek, wymienił także wyjątki, których nie będą one obejmowały. W końcowych rozważaniach okiem praktyka wskazał zmiany, jakie czekają jedną z wiodących spółek z sektora handlu detalicznego.

Kliknij, aby zobaczyć artykuł