Publikacje Impel Business Solutions to grupa doświadczonych ekspertów w zakresie administracyjnych procesów biznesowych. Zobacz co piszą o nas media?

Media o nas

Zobacz pozostałe wpisy

W MSSF 15 koszty pozyskania kontraktu będą nowym składnikiem aktywów w bilansach spółek.

20-06-2016

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczące rozpoznawania przychodów w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości są dość ogólnikowe oraz rozrzucone po wielu standardach. Do tej pory rozpoznanie przychodów następowało w większości według wartości ujętych w umowie. Wedle nowych zapisów standardu dla wielu spółek może nastąpić istotna zmiana w rozpoznawaniu ich wartości. Po 1 stycznia 2018 roku przychód będzie rozpoznawany w oparciu o ceny towarów i usług jakie podmiot ten zastosowałby w przypadku zwykłej transakcji sprzedaży. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem „W MSSF 15 koszty pozyskania kontraktu będą nowym składnikiem aktywów w bilansach spółek”, który zawiera szczegółowy opis kilku sytuacji, które mogą skutkować zmianą rozpoznawanego w księgach rachunkowych przychodu.

Pełna wersja artykułu: http://podatki.gazetaprawna.pl