O nas

Metodyka wdrożenia usług

Organizacja świadczenia obsługi

MODEL BASIC   MODEL BPO
IBS zabezpiecza gwarancje bezpieczeństwa usługi poprzez fakt bycia stroną umowy.
  • Usługi świadczone u naszego partnera biznesowego w Białymstoku.
  • Realizacja usługi według standardów IBS.
  • Monitoring przez IBS należytego wykonania usługi. 
  • Wykorzystanie systemów dostarczonych przez IBS.
  Usługi świadczone w centrum outsourcingowym we Wrocławiu.
  • Obsługa procesów realizowana przez dedykowany zespół specjalistów
  • Fizyczne oddzielenie zespołu obsługi klienta w celu zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych. 
  • Zapewnienie powtarzalności realizacji usługi poprzez wdrożenie systemu procedur uwzględniających specyfikę Klienta.
  • Proces nadzorowany przez Kierownika Zespołu BWB (Biuro Wsparcia Biznesu).