Doradztwo procesowe Jesteśmy bezpośrednim partnerem producentów oprogramowania klas ERP. Podsiadamy kompetencje oraz dedykowane zespoły planistyczno-wdrożeniowe w obszarze budowy Centrów Usług Wspólnych (CUW)

mHR EVO

System mHR został stworzony w celu optymalnego zarządzania kapitałem ludzkim.

Wykorzystywany przez średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym te działające w rozproszonych strukturach.

Użytkownikami są firmy, które zdecydowały się na wdrożenie systemu będąc u progu intensywnego rozwoju rynkowego, a dziś symbolizują sukces w wielu branżach polskiej gospodarki tj.  Big Star, Defro, Die-Tech, Grupa Sokołów, Grupa Lubawa, Kler, Kopalnia Soli Wieliczka, Krajowa Spółka Cukrowa, Organika, OSM Piątnica, Wiśniowski, WSP Społem Kielce.

Realizowane w mHR procesy HR obejmują swym zakresem wszystkie etapy cyklu życia pracownika w organizacji.
System efektywnie wspomaga realizację wszelkich działań prowadzonych w tym obszarze. Porządkuje i standaryzuje stosowane procedury opisu struktury organizacyjnej, ułatwia procesy rekrutacji,  oceny kompetencji oraz efektów pracy.
Usprawnia planowanie i realizację rozwoju i szkoleń pracowników.

Elementy składowe mHR:

 • kompleksowa wiedza o pracowniku
 • spójna komunikacja wewnętrzna
 • obiektywizacja procesów HR
 • wsparcie w realizacji strategii organizacji
 • wzrost efektywności
 • nieograniczone możliwości raportowania
 • wielojęzyczność (EN, RU, TR, CZ)
 • dostęp do danych on-line

Macierz Poliwalencji (umiejętności) – unikalne rozwiązanie dla przemysłu produkcyjnego. Umożliwia:

 • bieżące monitorowanie kompetencji technicznych pracowników produkcyjnych,
 • podejmowanie decyzji o odpowiednich do stanowisk szkoleniach,
 • zapobieganie przestojom na określonych odcinkach produkcji.

Cele oceny poziomu umiejętności pracowników produkcyjnych:

 • Wiedza o umiejętnościach pracowników (kompetencjach technicznych)
 • Możliwość rotowania pracowników
 • Uniwersalność pracowników
 • Zarządzanie procesem produkcyjnym
 • przez kierowników zmiany –odpowiednio wyszkoleni ludzie na odpowiednich stanowiskach
 • Rozwój pracowników


mHR + tHR –  jakie korzyści są na wyciągniecie ręki?

OBSZAR MIĘKKIEGO HR’u
( Dostęp do systemu mHR EVO)
OBSZAR TWARDEGO HR’u
(Outsourcing usług)
 • Pomaga w podejmowaniu istotnych decyzji związanych z pracownikami
 • Umożliwia zbadanie kompetencji pracowników i wyłonienie ich potencjału
 • Zwiększa konkurencyjność na rynku
 • Zwiększa zaangażowania pracowników
 • poprzez jasno określone cele i zadania
 • Zwiększa efektywność pracowników, ponieważ  są oni świadomi  oceny ich kompetencji
 • Koncentracja na core-businessie
 • Bezpieczeństwo formalno-prawne
 • Eliminacja problemów personalnych oraz łatwiejsze wdrażanie nowych rozwiązań
 • Możliwość czerpania wiedzy i praktyk zdobytych w innych firmach
 • Zamiana kosztów stałych na zmienne