Księgowość Na bieżąco doradzamy, zarządzamy i realizujemy funkcje księgowe bazując na nowoczesnym oprogramowaniu, aktywnie śledzimy zmiany w przepisach podatkowych i nadzorujemy obieg dokumentów.

Nadzór księgowy

Chcesz uniknąć konsekwencji związanych z niezgodnością ksiąg rachunkowych z obowiązującym prawem? Specjaliści z IBS zweryfikują pracę działu księgowości w Twojej firmie.

Realizując nadzór księgowy przejmujemy czynności głównego księgowego, dzięki czemu możesz zoptymalizować koszty obsługi księgowej prowadzonej w firmie. Wesprzemy Twoich pracowników merytorycznie, przypilnujemy terminów i skontrolujemy wykonywaną przez nich pracę.

Przejmując nadzór nad personelem księgowym przeprowadzamy:

  • weryfikację dokumentów wprowadzonych do systemu i wstępnie zaksięgowanych danych
  • przegląd rocznych sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat
  • weryfikację deklaracji podatkowych CIT, VAT oraz pozostałych sprawozdań
  • przegląd dodatkowych informacji finansowych, zestawień zmian w kapitale, rachunku przepływów pieniężnych