Zarządzanie dokumentami Prowadzimy pełen proces obsługi: od archiwizacji, przechowywania, digitalizacji po brakowanie i niszczenie dokumentów.

Niszczenie dokumentów

Niszczenie dokumentów polega na rozdrobnieniu dokumentów oraz na sprasowaniu uzyskanych ścinków. III stopień tajności gwarantuje nieczytelność zniszczonych dokumentów i uniemożliwia ich odtworzenie.
Niszczymy wszelkie nośniki informacji (papierowe, płyty CD/DVD, dyski twarde itp.)

Usługi niszczenia dokumentów świadczymy zarówno dla klientów, których zasoby aktowe przechowujemy jak też w ramach osobnych umów/zleceń.

Proces niszczenia Klienci mogą obserwować on-line. W tym celu przekażemy wyznaczonemu pracownikowi Klienta  hasło oraz login dostępu. W ustalonym terminie, po zalogowaniu Klient może on-line nadzorować proces niszczenia. Alternatywnie proces może odbywać się w obecności wyznaczonego pracownika Klienta lub też cały proces może zostać nagrany na płytę DVD.

Korzyści wynikające z korzystania z naszych usług:

  • Usługa nie wymaga zaangażowania pracowników Klienta. Zapewniamy odbiór, załadunek i bezpieczny transport dokumentów do niszczarni
  • Pełna kontrola procesu niszczenia, możliwość oglądania procesu on-line
  • Gwarancja nieczytelności zniszczonych zasobów poświadczona certyfikatem zniszczenia, stanowiącym potwierdzenie zniszczenia dokumentów dla instytucji kontrolujących
  • Uwolnienie powierzchni biurowej i możliwość efektywnego jej wykorzystania

 

Sprawdź naszą ofertę:

e.piotrowska@impel.pl

571 330 143

Ewa Piotrowska, dyrektor handlowy