Doradztwo procesowe Jesteśmy bezpośrednim partnerem producentów oprogramowania klas ERP. Podsiadamy kompetencje oraz dedykowane zespoły planistyczno-wdrożeniowe w obszarze budowy Centrów Usług Wspólnych (CUW)

Obsługa na systemie klienta

Warunki:

1. Przeprowadzenie audytu informatycznego w zakresie

 • środowiska informatycznego – możliwości techniczne udostępnienia systemu pracownikom Wykonawcy – obligatoryjnie
 • funkcjonalności systemu - opcjonalnie

2. Dostęp do systemu

 • określenie zasad dostępu do sieci Klienta,
 • określenie zasad współpracy administratorów sieci po stronie Klienta i Wykonawcy,
 • określenie zasad ewidencji użytkowników i administracja uprawnieniami,
 • określenie zasad przeprowadzania szkoleń użytkowników,

3. Określenie odpowiedzialności w zakresie utrzymania oprogramowania

 • określenie osób odpowiedzialnych po stronie Klienta za serwis i rozwój oprogramowania,
 • ustalenie sposobu zgłaszania wad w oprogramowaniu,
 • ustalenie zasad zgłaszania konieczności aktualizacji oraz zgłaszania nowych funkcjonalności nie wynikających ze zmiany przepisów,
 • ustalenie zasad testowania i wdrażania nowych funkcjonalności,
 • ustalenie odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu,
 • ustalenie odpowiedzialności za utrzymanie interfejsów z innym oprogramowaniem (jeśli istnieją);