Doradztwo procesowe Jesteśmy bezpośrednim partnerem producentów oprogramowania klas ERP. Podsiadamy kompetencje oraz dedykowane zespoły planistyczno-wdrożeniowe w obszarze budowy Centrów Usług Wspólnych (CUW)

Obsługa zagranicznych procesów

Dzięki współpracy międzynarodowej, możemy zapewnić obsługę prawno-podatkową Państwa działalności niemal w każdym kraju w Europie i w wielu państwach poza naszym kontynentem.

Działając w ramach sieci ETL International 40 krajach* współpracujemy z blisko 800 partnerskimi firmami świadczącymi na lokalnych rynkach usługi doradztwa podatkowego, prawnego, biznesowego i księgowego, usługi audytu finansowego a także usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz kadrowo-płacowe.

Co proponujemy?

Oferujemy zakres wsparcia każdorazowo dostosowany do strategii zagranicznej ekspansji naszych partnerów oraz stopnia zaawansowania w jej realizacji. Na każdym stopniu rozwoj, oferujemy Klientom inny zakres obsługi ściśle powiązany z ich priorytetami na danym rynku.  

W szczególności:

I. Pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych za granicą.

  • Udostępnienie sprawdzonych partnerów do pomocy.

II. Pomoc w kwestiach prawnych przy nawiązywaniu współpracy.

  • Doradztwo w obszarze umów handlowych
  • Doradztwo w zakresie zatrudnienia.

III. Pomoc w zawiązaniu firmy za granicą

  • Doradztwo w obszarze rejestracji działalności
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej
  • Doradztwo podatkowe.

*Wspieramy m.in. na poniższych rynkach: Argentyna, Australia, Austria, Afryka Południowa, Chiny, Cypr, Czechy, Dania, Ekwador, Estonia, Francja, Grecja, Gwatemala, Hiszpania, Indie, Kolumbia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Holandia, Peru, Polska, Portugalia, Rosja, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.