Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Oferta specjalna: JPK i sprawdzenie danych źródłowych z doradcą

Czy Twój JPK jest gotowy do kontroli?
Sprawdź poprawność danych źródłowych z doradcą.

 

PRAKTYCZNA WIEDZA PODATKOWA  | MINIMALIZACJA RYZYK | OPTYMALNE ROZWIĄZANIA 

 

W ramach prac związanych z wdrożeniem systemu księgowego proponujemy Państwu wykonanie audytu procesu generowania plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) . W odróżnieniu od usług proponowanych na rynku przez firmy informatyczne i wdrożeniowe, w odniesieniu do technicznych aspektów exportu danych do narzędzia generującego JPK, oferujemy usługę wykraczającą daleko poza ramy informatyki. Ma ona na celu minimalizację ryzyk merytorycznych (podatkowych) przy jednoczesnym uproszczeniu i ułatwieniu w prowadzeniu księgowości w zakresie rozliczeń VAT.

Z jednej strony mamy do czynienia z kilkoma strukturami, dotykającymi różnych zagadnień finansowych przedsiębiorstwa, z drugiej wszyscy czujemy największy nacisk na kwestię rozliczeń podatkowych (VAT). Jesteśmy tego świadomi i chcąc zapewniać poprawność procesu generowania JPK, staramy się jednocześnie przyjrzeć procesowi dokonywania rozliczeń podatkowych tak, aby konieczne wdrożenie nowego raportowania wiązało się jednocześnie z wartością dodaną tego procesu po stronie zwiększania bezpieczeństwa i minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia kontroli podatkowej.

Zespół ekspertów Impel Business Solutions, specjalizujących się w tematyce księgowo-finansowej i podatkowej, obejmuje analityków księgowych i licencjonowanych doradców podatkowych.

Są to osoby, które, z jednej strony wdrażają dzisiaj rozwiązania Jednolity Plik Kontrolny (JPK) w podmiotach zewnętrznych, a z drugiej nie są wyłącznie zewnętrznymi doradcami. Na co dzień bowiem realizują obowiązki księgowo-podatkowe od strony „własnego” przedsiębiorstwa.  Ze swojego codziennego doświadczenia znają perspektywę klienta.

Oferujemy analizę i rekomendacje w zakresie możliwego uproszczenia procesu sporządzania deklaracji VAT, które polega na zautomatyzowaniu procesów i usprawnieniu działań zmierzających do ostatecznego rozliczenia VAT. Dzięki temu  zaangażowanie działu finansowo-księgowego i ryzyko błędów przy „ręcznym” tworzeniu deklaracji zostaje ograniczone do minimum.

 

Proponujemy 2 etapy realizacji projektu:

1 - analiza stanu obecnego (mapowanie) –  identyfikacja źródeł danych w systemie i określenie poprawności ich pochodzenia, jak również uwzględnienie sytuacji wyjątkowych, które występują w danej organizacji,

2 - rekomendacje zmian i usprawnień – dokonanie zmian systemowych, procesowych i innych / uproszczenie procesu okresowych rozliczeń VAT / prawidłowość źródła danych, będących podstawą do wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Rezultatem projektu jest raport z mapowaniem źródeł danych vs wymogi JPK oraz lista zmian rekomendowanych do wdrożenia. Tym samym zyskają Państwo profesjonalne przygotowanie do raportowania danych finansowych w wymaganym prawem formacie JPK na potrzeby organów podatkowych.

 

W ramach współpracy zapewnimy:

  • doświadczonych doradców podatkowych
  • merytoryczną wiedzę dot. JPK
  • audyt procedur dot. prawidłowej ewidencji danych księgowych
  • ocenę ryzyk podatkowych

 

Współpracując z nami ZYSKUJESZ:

  • bezpieczeństwo biznesowe
  • praktyczne doradztwo podatkowe
  • minimalizację ryzyk dot. nietrafnej interpretacji przepisów
  • weryfikację poprawności generowanych danych
  • zmapowanie procesów finansowo-podatkowych w zakresie JPK

 

Zapisz się do newslettera

Jesteś zainteresowany usługą na promocyjnych warunkach?
Kliknij w ikonkę z kopertą, aby wypełnić formularz.

(UWAGA: W treści wiadomości koniecznie prosimy o wpisanie nazwy promocji
"JPK i poprawność danych oraz systemu księgowego z doradcą."