Accounting News
Zobacz pozostałe wpisy

Określenie jednostki małej zgodnie z Ustawą o rachunkowości

15-12-2015
Rok po wprowadzeniu do ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. - Dz.U.2013.0.330 z późn. zm., dalej: „ustawa”) pojęcia jednostki mikro ustawodawca poszerzył zakres podmiotów objętych określonymi [...]