Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Planowanie podatkowe i restrukturyzacje

Zwiększanie efektywności podatkowej oraz bezpieczeństwo to kluczowe elementy długookresowej strategii podatkowej przedsiębiorstwa. Procesy te powinny być wdrażane i udoskonalane na każdym etapie funkcjonowania firmy. Zarówno bieżąca działalność, jaki i istotne zmiany restrukturyzacyjne powinny uwzględniać skrupulatnie zaplanowane efekty podatkowe.

Kadra IBS ma na swoim koncie skuteczne prowadzenie licznych procesów restrukturyzacyjnych związanych z połączeniami, podziałami prowadzonymi w dużych przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Eksperci i doradcy podatkowi IBS mają duże doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu rozwiązań mających na celu ustalanie prawidłowej wysokości zobowiązań podatkowych, a także rozwiązań służących zarządzaniu obszarem podatkowym w przedsiębiorstwie.

Oferujemy:

  • wsparcie w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcie w ramach transakcji restrukturyzacyjnych (doradztwo w procesach podziałów, połączeń i przekształceń),
  • planowanie podatkowe (w tym tworzenie polityki podatkowej) oraz“ wsparcie w wyborze i wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę pozycji podatkowej przedsiębiorstwa,
  • opracowanie i wsparcie we wdrożeniu narzędzi służących zarządzaniu podatkami (kontroling podatkowy).