Przemysł
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Przemysł

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY:

Posiadając wyspecjalizowane kadry Impel Business Solutions oferuje:

 • outsourcing procesów finansowo-księgowych w tym: księgowanie i rozliczanie należności oraz zobowiązań, sprawozdawczość finansową i podatkową, księgowość środków trwałych i zapasów, rozliczanie wydatków
 • outsourcing funkcji kadrowo-płacowych w postaci m.in.: dokumentacji kadrowej, świadectw pracy, ustalania uprawnień do urlopów oraz odszkodowań, odpraw i ekwiwalentów, dokonywania zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników w ZUS, naliczania wynagrodzeń/odpraw/ odszkodowań/ekwiwalentów/zasiłków i świadczeń pracowniczych, rozliczeń z ZUS i US, deklaracji PIT
 • doradztwo podatkowe: w sprawach bieżących, dokumentacja cen transferowych, wsparcie w kontrolach i postępowaniach podatkowych, due dilligence, raportowanie i compliance, audyty i przeglądy podatkowe
 • doradztwo procesowe poprzez budowę lub restrukturyzacje CUW, obsługę zagranicznych procesów, doradztwo HR, doradztwo i audyty finansowo-księgowe
 • zarządzanie dokumentacją: archiwizacja, przechowywanie, digitalizacja i niszczenie
 • work flow dokumentacji

CASE STUDY

Klient: 

światowy potentat w produkcji herbaty; firma posiada ponad 100 lat doświadczenia i zakłady produkcyjne na kilku kontynentach 

 

Trudności, jakie miał Klient:

 • niska jakość usług dotychczasowego dostawcy 
 • znalezienie rzetelnego, wiarygodnego i odpowiedzialnego partnera, któremu można powierzyć wrażliwe dane

Oczekiwania Klienta:

 • przejęcie całości obsługi
 • poprawa jakości serwisu
 • obniżenie kosztów
 • rzetelność obsługi 
 • kontakt z dedykowaną osobą
 • terminowość działań
 • ramowy czas pracy
 • wsparcie w trudnych sprawach 
 • dyskrecja przy „wrażliwych sprawach”
 • możliwość realizacji dodatkowych usług

Wdrożone rozwiązania IMPEL BUSINESS SOLUTIONS:

 • obsługa kadr i płac
 • harmonizacja procedur i raportów oraz zasad współpracy dot. wytycznych obowiązujących u Klienta  
 • opracowywanie raportów z grupowaniem składników wg potrzeb Klienta
 • realizacja usługi na dwujęzycznych drukach 

EFEKTY wypracowane przez Impel Business Solutions :

 • sprawna obsługa
 • jasne i klarowne reguły
 • usystematyzowane procesy 
 • rygorystyczne przestrzeganie procedur dot. wglądu w dane -  aktualne informowanie o wszelkich zmianach osobowych i dostępowych