Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Raportowanie podatkowe i compliance

W dobie coraz większych wymogów z zakresu raportowania, tak papierowego jak i elektronicznego, wspieramy naszych Klientów w procesy związane z nowymi obowiązkami. Włączamy w te procesy analityków księgowych, którzy pomagają realizować wspólne cele księgowo-podatkowe.

Jednocześnie dla Klientów zagranicznych (indywidualnych i instytucjonalnych) świadczymy usługi, mające na celu wywiązanie się z obowiązków nakładanych prawem polskim w zakresie ich działalności i interesów realizowanych w Polsce.

Usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie wewnętrznych procesów z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na etapie jego wdrażania,
  • audyt istniejących rozwiązań JPK i źródeł pochodzenia danych generowanych w raportowaniu,
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
  • przygotowywanie informacji podsumowujących,
  • analizę konieczności oraz rejestrację podatkową w Polsce,
  • przygotowywanie zestawień dla celów raportowania VAT i składania deklaracji podatkowych dla podmiotów zagranicznych,
  • analizę konieczności rejestracji dla celów podatku dochodowego (PIT, CIT) w Polsce dla osób indywidualnych i firm,
  • pomoc podatkową w realizowaniu transakcji majątkowych w Polsce lub na mieniu/prawach występujących w Polsce.