Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Reprezentacja przed sądami

Członkowie zespołu Impel Business Solutions mają doświadczenie w prowadzeniu spraw i reprezentacji podatników w ramach postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a nawet Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Usługi obejmują w szczególności:

  • przygotowywanie pism procesowych,
  • reprezentację na rozprawach,
  • przygotowywanie środków zaskarżenia jak i obrony przed nimi,
  • pomoc w przygotowaniu wystąpień sądowych.