Robotyzacja procesów biznesowych Wyższa efektywność procesów

Robotyzacja procesów biznesowych

Jeśli:

 • chcesz uwolnić pracowników od powtarzalnych i manualnych zadań
 • brak odpowiednich  kandydatów do pracy stał się dla Ciebie problemem
 • chcesz zwiększyć efektywność swoich pracowników
 • szukasz oszczędności w procesach biurowych
 • potrzebujesz poprawić dostęp do informacji w swojej firmie
 • poszukujesz wysokiej jakości, bezbłędności i terminowości realizowanych procesów
 • planujesz rozwijać firmę i oferowane produkty
 • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest dla Ciebie kluczowe
 • chcesz zmotywować pracowników do kreatywnych działań
 • obecny system IT nie nadąża za potrzebami Twojej organizacji

- robotyzacja jest właśnie dla Ciebie.

 

O robotyzacji. Dlaczego warto zastosować tę technologię?

Obecny trend związany z robotyzacją w Polsce jest bardzo silny. Wynika to z tego, że firmy dysponują bardzo dużą ilością zbiorów danych, procesów i dokumentów. Wyzwaniem jest także mała chęć pracowników do wykonywania żmudnych, czasochłonnych zadań. Dodatkowo, aby zwiększać swoją konkurencyjność na rynku, potrzebujemy rozwiązań szybkich i nisko kosztowych. Takich jak robotyzacja.

Robotics Process Automation (RPA) to sposób automatyzacji, w którym oprogramowanie zastępuje powtarzalne i możliwe do zmierzenia czynności człowieka. Tym samym niwelujemy błąd ludzki i usprawniamy funkcjowanie całej organizacji, a także obniżamy koszty.

 

Co to jest robot?

 • oprogramowanie komputerowe
 • działa bezpośrednio na interfejsie użytkownika innych systemów – tak, jak robi to operator-człowiek
 • nie wymaga tworzenia dedykowanych interfejsów programistycznych
 • bez konieczności ingerencji w kod źródłowy aplikacji czy w bazę danych robotyzowanych aplikacji
  (co implikuje konieczność posiadania wiedzy nt. wewnętrznej konstrukcji aplikacji)
 • wykorzystuje logikę biznesową zaszytą w robotyzowane aplikacje, co rozwiązuje problem jej odtworzenia
  występujący w tradycyjnym modelu integracji systemów lub ich rozwoju

 

Korzyści z robotyzacji

Robotyzacja wspiera ludzi w codziennej pracy biurowej oraz dostarcza firmom i pracownikom rzeczywistych efektów takich jak:
•    uzyskanie 100% efektywności
•    100% wyeliminowanych błędów
•    do 70% optymalizacji kosztów pracy wykwalifikowanych pracowników
Wirtualny asystent, wykorzystuje interfejs użytkownika do wykonywania zadań, tak jak robią to ludzie. Uruchamia i komunikuje się z innymi systemami w celu wykonywania wielu różnorodnych powtarzalnych zadań.

Roboty są w stanie naśladować powtarzalne, proste działania ludzi, dzięki czemu pracownicy mogą zająć się twórczymi i kreatywnymi zadanymi. Logują się do aplikacji, przenoszą pliki i foldery, kopiują i wklejają dane, wypełniają formularze, pobierają dane strukturalne z dokumentów, skanują dokumenty.

 

Jakie działy wspiera robotyzacja?

Robot efektywnie wspiera działy księgowe, kadrowo-płacowe, windykacyjne, zakupowe oraz inne działy wsparcia - w realizacji bardziej złożonych procesów takich jak np. zatrudnienie pracownika, księgowanie faktur zakupowych, windykacja należności, księgowanie wyciągów bankowych czy też synchronizacja danych pomiędzy wieloma aplikacjami.


 

Przykładowe projekty

wyciągi bankowe

 

wprowadzanie umów do systemu (200 000 umów)

Co robimy?

ANALIZUJEMY

 • identyfikujemy procesy możliwe do centralizacji usług
 • opomiarowujemy procesy wg metodologii Lean Management
 • przeprowadzamy migawki operacyjne
 • określamy skalowalność zarządzanego biznesu

WDRAŻAMY

 • wdrażamy rekomendowane rozwiązania
 • programujemy zdefiniowane narzędzia
 • zarządzamy projektem poprzez: tworzenie dokumentacji zaprojektowanego rozwiązania oraz instrukcje obsługowe, opracowanie harmonogramów pracy robota zgodnie z wymaganiami procesu, wdrożenie narzędzia do strumieni obsługowych
 • dostarczamy licencję
 • wspieramy w instalacji oprogramowania
 • ugruntowujemy zmiany w procesie Proponujemy współpracę w nast. kolejności:
 • przygotowanie procesów do automatyzacji i robotyzacji poprzez standaryzację i analizę stanu obecnego
 • działania optymalizacyjne
 • pilot i wdrożenie

DORADZAMY

 • rekomendujemy rozwiązania będące wnioskami z analizy
 • wskazujemy procesy do automatyzacji
 • pomagamy w budowie zaangażowanego zespołu, którego kompetencje będą wspierać organizację i realizację zmian procesowych
 • określamy wskaźniki KPI
 • wdrażamy filozofię Lean Management i 5 S (Six Sigma) zapewniając standaryzację stanowisk pracy i procesów
 • budujemy docelowe modele usługowe

 

Zapraszamy na bezpłatną wizytę do Centrum Kompetencyjnego RPA - przybliżymy tematykę robotyzacji i umożliwimy zobaczenie robotów na żywo.

 

Agenda spotkania:

 • strategia robotyzacji
 • potencjał RPA - wybór procesów biznesowych
 • modele wdrażania RPA - strategia ewolucji i rewolucji
 • pilotażowy przykład wdrożenia RPA - efekty i ROI
 • wizyta w Centrum Kompetencyjnym i spotkanie z deweloperami

 

Robotics Smart Solution to partner merytoryczny i centrum kompetencyjne IBS w obszarze robotyzacji 

Robotics Smart Solutions jest Złotym Partnerem firmy UiPath 

 

 

Sprawdź naszą ofertę:

e.piotrowska@impel.pl

571 330 143

Ewa Piotrowska, dyrektor handlowy