Robotyzacja procesów biznesowych Oprogramowanie zastępuje powtarzalne i możliwe do zmierzenia czynności

Robotyzacja procesów biznesowych

Technologia RPA (Robotic Process Automation) wkracza do administracyjnych procesów biznesowych. RPA to sposób automatyzacji, w którym oprogramowanie zastępuje powtarzalne i możliwe do zmierzenia czynności człowieka. Tym samym niwelujemy błąd ludzki i usprawniamy funkcjowanie całej organizacji, a także obniżamy koszty.

 

Co robimy?

Zapewniamy synergiczne podejście do biznesu, w ramach którego budujemy dopasowane rozwiązania, wdrażamy je i szkolimy Klienta z dalszej ich realizacji. Możliwości zastosowania technologii RPA jest niemal nieograniczone. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie usprawnić obszar back office w przedsiębiorstwie np.: kadry, płace, księgowość, IT, czy obsługę klienta.

 

Osiągnięcie dojrzałej procesowo organizacji i oczekiwanego poziomu robotyzacji jest możliwe poprzez osiągnięcie kolejnych kroków:

ANALIZUJEMY

 • identyfikujemy procesy możliwe do centralizacji usług
 • opomiarowujemy procesy wg metodologii Lean Management
 • przeprowadzamy migawki operacyjne
 • określamy skalowalność zarządzanego biznesu

WDRAŻAMY

 • wdrażamy rekomendowane rozwiązania
 • programujemy zdefiniowane narzędzia
 • zarządzamy projektem poprzez: tworzenie dokumentacji zaprojektowanego rozwiązania oraz instrukcje obsługowe, opracowanie harmonogramów pracy robota zgodnie z wymaganiami procesu, wdrożenie narzędzia do strumieni obsługowych
 • dostarczamy licencję
 • wspieramy w instalacji oprogramowania
 • ugruntowujemy zmiany w procesie Proponujemy współpracę w nast. kolejności:
 • przygotowanie procesów do automatyzacji i robotyzacji poprzez standaryzację i analizę stanu obecnego
 • działania optymalizacyjne
 • pilot i wdrożenie

DORADZAMY

 • rekomendujemy rozwiązania będące wnioskami z analizy
 • wskazujemy procesy do automatyzacji
 • pomagamy w budowie zaangażowanego zespołu, którego kompetencje będą wspierać organizację i realizację zmian procesowych
 • określamy wskaźniki KPI
 • wdrażamy filozofię Lean Management i 5 S (Six Sigma) zapewniając standaryzację stanowisk pracy i procesów
 • budujemy docelowe modele usługowe

 

 

 

 

 


Wykorzystujemy technologię RPA i VBA. 

Korzyści dla Państwa:

 • rozwiązania szyte na miarę
 • elastycznie, skalowalnie i szybko
 • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
 • wysoka profesjonalizacja działań i eliminacja błędu
 • wyższy stopień rozwoju organizacji
 • monitorowanie KPI i odchyleń w procesie
 • wsparcie producenta we wdrożeniu i na dalszym etapie projektu
 • lepsze wykorzystanie talentów pracowników
 • niższe koszty funkcjonowania firmy

Robotic Smart Solutions - partner merytoryczny i centrum kompetencyjne IBS w obszarze Robotyzacji 

Robotics Smart Solutions jest Złotym Partnerem firmy UiPath