Doradztwo Podatkowe Skutecznie zarządzamy ryzykiem podatkowym klientów na bieżąco wskazując optymalne rozwiązania procesowe oraz długoterminowo kształtując ich politykę podatkową

Rozwiązania dla sektora publicznego

Od kilku lat podatnicy z sektora publicznego, przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) zwiększają świadomość swoich praw jak i obowiązków na gruncie rozliczeń podatkowych. Członkowie zespołu Impel Business Solutions mają doświadczenie w obsłudze podmiotów z tego sektora (przede wszystkim samorządowego), m.in. w ramach bieżącej obsługi oraz realizowania projektów oszczędnościowych, zmierzających do odzyskania VAT za przeszłość jak i zmniejszaniu zobowiązań w przyszłości poprzez efektywne przeprowadzenie określonych działań gospodarczych.

 

Usługi obejmują w szczególności:

  • Przeprowadzenie centralizacji rozliczeń VAT dla gmin oraz powiatów i ich jednostek / zakładów budżetowych – zarówno na przyszłość jak i na przeszłość z uwzględnieniem: stworzenia procedur obiegu informacji i dokumentów, instrukcji, zarządzeń, materiałów szkoleniowych.
  • Weryfikację i przygotowywanie wniosków interpretacyjnych.
  • Przeglądy podatkowe, zmierzające do odzyskania nadpłaconego podatku.
  • Opinie podatkowe.
  • Reprezentację przed organami podatkowymi oraz sądami.
  • Dedykowane warsztaty i szkolenia dla pracowników.
  • Bieżące doradztwo podatkowe.