Handel
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Handel

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY

Posiadając wyspecjalizowane kadry Impel Business Solutions oferuje:

 • outsourcing procesów finansowo-księgowych w tym: księgowanie i rozliczanie należności oraz zobowiązań, sprawozdawczość finansowa i podatkowa, księgowość środków trwałych i zapasów, rozliczanie wydatków
 • outsourcing funkcji kadrowo-płacowych w postaci m.in.: dokumentacji kadrowej, świadectw pracy, ustalania uprawnień do urlopów oraz odszkodowań, odpraw i ekwiwalentów, dokonywania zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników w ZUS, naliczania wynagrodzeń/odpraw/ odszkodowań/ekwiwalentów/zasiłków i świadczeń pracowniczych, rozliczeń z ZUS i US, deklaracji PIT
 • doradztwo podatkowe: w sprawach bieżących, dokumentacja cen transferowych, wsparcie w kontrolach i postępowaniach podatkowych, audyty i przeglądy podatkowe
 • doradztwo procesowe poprzez obsługę zagranicznych procesów, doradztwo HR, doradztwo i audyty finansowo-księgowe
 • zarządzanie dokumentacją: archiwizacja, przechowywanie, digitalizacja i niszczenie 
 • work flow dokumentacji

CASE STUDY

KLIENT: 

wiodący dealer renomowanej marki samochodów; obecny na rynku ponad 25 lat; posiada kilka oddziałów na terenie kraju

Trudności, jakie miał Klient:

 • brak możliwości wyeliminowania czynników związanych z ograniczeniem dostępności do działu HR
 • trudność w uproszczeniu struktury procesów

Dodatkowe oczekiwania Klienta:

 • szczególna troska dot. ochrony danych osobowych 
 • wyjątkowa dbałość o prawidłowe ustalenia wymiaru i wykorzystania  urlopu należnego pracownikom

Wdrożone rozwiązania IMPEL BUSINESS SOLUTIONS

 • audyt prawidłowości procesów kadrowo-płacowych
 • wdrożenie obsługi kadrowo-płacowej w tym e-kartoteka
 • realizacja dokumentów sprawozdawczości na potrzeby ZUS, GUS

EFEKTY wypracowane przez Impel Business Solutions

 • ponadstandardowy zakres obsługi HR 
 • uporządkowanie struktur i procesów HR
 • oszczędności z tytułu outsourcingu