Handel
Profil klienta
Impel Business Solutions - Eksperci do Usług

Handel

W Polsce działa ponad 100 sieci handlowych obejmujących zarówno dyskonty, jak i super- oraz hipermarkety, a także franszyzowe sklepy osiedlowe. Polacy kochają zakupy, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących zyskach tego segmentu. 

Sieci handlowe posiadają zazwyczaj strukturę rozproszoną, nad którą nadzór sprawuje oddział centralny. Utrzymanie jednolitego standardu przy tak dużym skomplikowaniu organizacyjnym nie jest łatwe. 

Outsourcing procesów BPO to doskonałe rozwiązanie dla tego sektora. 

PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY

Posiadając wyspecjalizowane kadry Impel Business Solutions oferuje:

 • outsourcing procesów finansowo-księgowych w tym: księgowanie i rozliczanie należności oraz zobowiązań, sprawozdawczość finansowa i podatkowa, księgowość środków trwałych i zapasów, rozliczanie wydatków
 • outsourcing funkcji kadrowo-płacowych w postaci m.in.: dokumentacji kadrowej, świadectw pracy, ustalania uprawnień do urlopów oraz odszkodowań, odpraw i ekwiwalentów, dokonywania zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników w ZUS, naliczania wynagrodzeń/odpraw/ odszkodowań/ekwiwalentów/zasiłków i świadczeń pracowniczych, rozliczeń z ZUS i US, deklaracji PIT
 • doradztwo podatkowe: w sprawach bieżących, dokumentacja cen transferowych, wsparcie w kontrolach i postępowaniach podatkowych, audyty i przeglądy podatkowe
 • doradztwo procesowe poprzez obsługę zagranicznych procesów, doradztwo HR, doradztwo i audyty finansowo-księgowe
 • zarządzanie dokumentacją: archiwizacja, przechowywanie, digitalizacja i niszczenie 
 • work flow dokumentacji

CASE STUDY

KLIENT: 

wiodący dealer renomowanej marki samochodów; obecny na rynku ponad 25 lat; posiada kilka oddziałów na terenie kraju

Trudności, jakie miał Klient:

 • brak możliwości wyeliminowania czynników związanych z ograniczeniem dostępności do działu HR
 • trudność w uproszczeniu struktury procesów

Dodatkowe oczekiwania Klienta:

 • szczególna troska dot. ochrony danych osobowych 
 • wyjątkowa dbałość o prawidłowe ustalenia wymiaru i wykorzystania  urlopu należnego pracownikom

Wdrożone rozwiązania IMPEL BUSINESS SOLUTIONS

 • audyt prawidłowości procesów kadrowo-płacowych
 • wdrożenie obsługi kadrowo-płacowej w tym e-kartoteka
 • realizacja dokumentów sprawozdawczości na potrzeby ZUS, GUS

EFEKTY wypracowane przez Impel Business Solutions

 • ponadstandardowy zakres obsługi HR 
 • uporządkowanie struktur i procesów HR
 • oszczędności z tytułu outsourcingu