O nas

Strategia

Przejmujemy inicjatywę. 

To nasza strategia.

Przyszłość dzieje się tu i teraz – wprawdzie jest to hasło doskonale znane, ale dziś aktualne jak nigdy dotąd. Cała gospodarka staje się swoistym ekosystemem, opartym na wiedzy, procesach i wartości, jaką daje efektywne zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym cyfryzacja danych. Obserwując rynek i zachodzące w nim zmiany nie ulega wątpliwości, że wchodzimy w moment przełomowy. Dlatego też Impel Business Solutions zmienia strategiczne podejście do oferowanych produktów i wprowadza nowy sposób realizacji, koncentrując się na wartości budowanej w biznesie klienta.

 

Nasze nowe hasło to 3xE – ekspert, edukator procesowy oraz edukator robotyzacji i digitalizacji.

 

Pierwsze E to ekspert, który buduje zaufanie do naszych usług podstawowych za pomocą specjalistycznej wiedzy z zakresu usług kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych, a także przepisów prawa oraz bezpieczeństwa danych i informacji. Dzisiejszy rynek opiera się na potrzebie rozwoju i wykorzystania wszelkich potencjałów, jakie niosą za sobą zmiany socjologiczne i technologiczne. Natychmiastowy dostęp do danych i informacji, zapewniany przez nowoczesne systemy, e-dokumentację, call center pracowniczy oraz procesowy model usługi, wpisuje się doskonale w kulturę procesowości organizacji outsourcingowej, gdzie każdy element nakierowany jest na dostarczenie wartości dla klientów. Kompetencje i doświadczenie nadal odgrywają tu pierwszoplanową rolę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwa mają coraz większe trudności z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Wspieramy firmy poprzez profesjonalne i kompleksowe usługi oraz aktywne działania modelujące procesy kadrowo-płacowe i finansowo–księgowe. Definiujemy je jako End 2 End.

 

Drugie E to edukator procesowy, usługa ukierunkowana na klienta. Rozwija się wspólnie z nim, wspierając go w ciągłym doskonaleniu procesów i usług, ich profilowaniu, modelowaniu, standaryzacji oraz strukturalnym zarządzaniu. Obserwujemy, że wspomniane wyżej zmiany bezpośrednio przekładają się na oczekiwania biznesowe. Dotyczy to zwłaszcza tych firm, które szukają możliwości rozwoju, a wiedza na temat efektywnego budowania i doskonalenia procesów biznesowych ma dziś ogromne znaczenie, zwłaszcza dla budowania rynkowej pozycji firmy. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, by dostarczać naszym klientom rozwiązania pasujące do ich koncepcji procesowej. Udostępniamy know-how podnoszące jakość procesów i zapewniające ich powtarzalność oraz ciągłość. Kluczowa dla tej usługi jest strategia ciągłego doskonalenia, którą wdrożyliśmy w Impel Business Solution poprzez Akademię Lean Management i kształcenie naszej kadry nie tylko menażerskiej, lecz przede wszystkim specjalistycznej. Dostarczając naszym klientom narzędzia typu lean management czy six sigma, spójnie łączymy ze sobą dwa aspekty: strategiczny, nastawiony na zmiany oraz operacyjny, nastawiony na usprawnienia. Rozumiemy, że procesy w nowoczesnej firmie muszą ze sobą współgrać jak puzzle.

 

Trzecie E to edukator robotyzacji i digitalizacji. Ten rodzaj usługi skoncentrowany jest na wsparciu klienta w procesie transformacji cyfrowej z wykorzystaniem technologii i wysokich kompetencji specjalistycznych, jakie w Impel Business Solution zdobyliśmy wprowadzając robotyzację czynności kadrowych i księgowych oraz digitalizację dokumentacji, w tym akt osobowych naszych klientów. Firmy dostrzegają w procesach robotyzacyjnych i digitalizacyjnych impuls rozwojowy, choć definiują go na różne sposoby. Dla wielu z nich jest to szansa na rozwój produktów lub usług, dla części rozwiązanie problemów wynikających z dużej rotacji pracowników. Wiele przedsiębiorstw widzi w tym przede wszystkim szansę na zyskanie oszczędności lub lepsze wykorzystanie zasobów. Dla nas każdy klient jest inny i potrzebuje indywidualnych rozwiązań, dlatego w naszej ofercie kluczowe miejsce zajmuje analiza i znalezienie wąskich gardeł w przepływie wartości, a następnie optymalne i wydajne modelowanie procesów. Automatyzację traktujemy jako element zmiany sposobu myślenia i działania, pozwalający klientom efektywniej specjalizować pracowników, podejmować decyzje i sprawniej się komunikować.

 

Podsumowując, strategia „Przejmujemy inicjatywę” doskonale wpisuje się w wizję Impel Business Solutions, jako Robotyzacyjnego Centrum Usług Procesowych. Chcemy działać w tym obszarach, w których nowoczesne technologie i procesowe modele zarządzania otwierają najciekawsze możliwości biznesowe. Zgodnie z naszą filozofią, opartą na Lean Management, stale udoskonalamy świadczone usługi outsourcingowe pod kątem procesu ciągłego budowania wartości dla naszych klientów. Według raportu ABSL za 2017 r., trendy rynkowe wskazują na coraz powszechniejszą „współpracę małego z dużym”. Dla nas oznacza to, że filarem nowej strategii jest współpraca Impel Business Solutions z merytorycznymi spółkami eksperckimi realizującymi innowacyjne rozwiązania biznesowe. Mam tutaj na myśli takie firmy, które zajmującą się doradztwem w zakresie robotyzacji, programowaniem i wdrażaniem narzędzi RPA w systemie UiPath oraz optymalizacji procesowej w filozofii Lean Management.

 

 W życiu biznesowym kluczową rolę odgrywa dzielenie się wiedzą. Dlatego, jeśli zastawialiście się Państwo nad tym, na jakim etapie dojrzałości jest Wasza firma, albo do jakich procesów biznesowych można zastosować robotyzację, to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

 

Z poważaniem

Nina Twardowska
Prezes Zarządu Impel Business Solutions