Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Auto dla pracownika kosztem firmy

17-03-2015

Dotychczas skarbówka twierdziła, że wykorzystywanie firmowego auta do celów prywatnych wyklucza amortyzowanie go i rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów. Wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia nowych przepisów o ryczałtach na samochody stanowisko to uległo zmianie na korzyść podatników.

W odpowiedzi na pytanie „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Finansów napisało, że odpisy amortyzacyjne od samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych, który został przekazany do użytku pracownikowi, są w całości podatkowym kosztem. Taki koszt można potraktować jako dodatkowe świadczenie dla pracownika o charakterze motywacyjnym, mające zachęcić go do lepszej pracy. Można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako związane z działalnością gospodarczą pracodawcy.

Ministerstwo Finansów dopuszcza również możliwość odliczenia wydatków związanych z eksploatacją auta, które nie dotyczą jego bezpośredniego wykorzystania przez pracownika do jazd prywatnych (np. naprawa, przegląd okresowy). Zgadza się także na zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na paliwo zużywane przez pracownika wykorzystującego samochód służbowy do jazd prywatnych, pod warunkiem, że wartość tego paliwa jest przychodem pracownika.

Źródło: Rzeczpospolita, 4 marca 2015 r., s.C4