Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Bankiet musi służyć zwiększeniu zamówień

02-03-2017

Spółka, która zorganizowała bankiet składający się z dwóch części: 1- oficjalnej, w której prezes spółki podsumował roczne wyniki, przedstawił plany na dalszy rozwój oraz podziękował pracownikom i kontrahentom, w tym przedstawicielom zaproszonych przedsiębiorców, 2- kolacja i część artystyczna, zadała pytanie czy koszty organizacji takiego bankietu stanowią koszt uzyskania przychodu, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?

Szerzej opisany we wniosku stan faktyczny sprawy pokazuje, że głównym celem organizowanej imprezy było podsumowanie wyników Spółki, przekazanie informacji o Spółce zaproszonym kontrahentom oraz podziękowania dla kontrahentów i pracowników. Podczas organizowanej imprezy pojawiły się jednak również elementy o charakterze towarzyskim i rozrywkowym (m.in. uroczysta kolacja, drink powitalny, oprawa muzyczna, koncert zespołów). Należy jednak wskazać, że atrakcje te pełniły drugorzędną rolę wobec zasadniczych celów imprezy. Kolejnym celem spotkania opisanego w stanie faktycznym była reklama Spółki (np. poprzez prezentowanie logo), która pośrednio przyczynia się do uzyskania przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy omawiane wydatki nie stanowią kosztów reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP.  Wymienienie w/w artykule przykładowych wydatków (na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych) nie oznacza, że wydatki te nie mogą być KUP. Wydatki te nie są bowiem KUP jedynie wówczas, gdy mają charakter wydatków na reprezentację (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy). W niniejszej sprawie, mając na uwadze, że celem imprezy nie jest reprezentacja lecz zwyczajowy poczęstunek w trakcie tego rodzaju spotkań o charakterze biznesowym, to wydatki poniesione w omawianym przypadku na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych, mogą zostać zakwalifikowane w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP jako KUP, czyli kosztów poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.)

Organ podatkowy uznał jednak, że wydatki jakie Spółka poniosła na organizację bankietu noszą znamiona reprezentacji. Poprzez organizacje takiej imprezy, Spółka kreuje swój własny wizerunek, tworzy wśród kontrahentów wrażenie podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego zaufania, jednym słowem kształtuje prestiż i pozytywne postrzeganie firmy w kontaktach zewnętrznych. Nie zachęcano podczas niej do korzystania z produktów ani usług spółki (reklama). Skutkiem tego, ww. wydatki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 

Źródło:

Interpretacja Dyrektora IS w Katowicach z dnia 1 lutego 2017 r. nr 2461-IBPB-1 2.4510.1012.2016.1.MS

Artykuł na Gazeta Prawna Online

 

Autorzy: Marta Wiącek, Anna Ganczarska