Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Bez podatku do końca 2026 r.

17-03-2015

Katowicka Izba Skarbowa w interpretacji indywidualnej z dnia 06 lutego 2015 r. potwierdziła, że dochód z działalności w SSE może być zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o CIT do końca okresu na jaki została ustanowiona strefa, do wysokości limitu dostępnej pomocy publicznej.

Sprawa dotyczyła spółki, która w kwietniu 2006 r. uzyskała pozwolenie na działalność w strefie do dnia 06 października 2015 r. Obecnie strefy działają do końca 2026 r. W październiku 2014 r. spółka wystąpiła do ministra gospodarki o stwierdzenie nieważności zezwolenia w części dotyczącej okresu, na jaki go udzielono.

Fiskus potwierdził, iż ustawa o SSE nie upoważnia organu administracyjnego do wydania zezwolenia na czas określony, w związku z tym zezwolenie obowiązuje przez cały okres funkcjonowania danej strefy. Stanowisko takie ma związek z wyrokami NSA (sygn. II GSK 136/13 oraz II GSK 1095/13, w których dopuszczono możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności zezwolenia stresowego w części dotyczącej okresu jego obowiązywania.

Interpretacja indywidualna nr IBPBI/2/423-1362/14/MO z dnia 06.02.2015 r.
Źródło: Rzeczpospolita, 13 marca 2015 r., s.C4