Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Bez utraty zwolnienia w CIT

22-09-2015

Skorzystanie z preferencyjnego systemu opodatkowania w ramach (SSE), nie ogranicza się wyłącznie do produkcji w strefie.

Naczelny Sąd Administracyjny nie przychylił się do argumentacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zawartej w skardze kasacyjnej i tym samym potwierdził stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie preferencyjnego opodatkowania dla firm działających w specjalnej strefie ekonomicznej.
Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji utrzymywał, iż każdy zakup usług przez firmę funkcjonującą w (SSE) od podwykonawców niedziałających w strefie, wiąże się z niemożnością uznania takich wydatków jako koszt uzyskania przychodów zwolnionych z CIT w związku z prowadzaniem działalności strefowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał z kolei, iż obecny stopień skomplikowania produkcyjnego zwalnia z obowiązku przeprowadzenia go wyłącznie na terenie strefy, jeśli usługi zlecane na zewnątrz są integralnym elementem działalności i mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Źródło:
Rzeczpospolita z 11 września 2015 roku, s. C4
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 września 2015 roku o sygnaturze II FSK 1766/13
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2013 roku o sygnaturze I SA/Po 960/12