Newsletter BPO News
Zobacz pozostałe wpisy

Błąd płatnika a odpowiedzialność podatkowa podatnika

11-07-2018
Pomimo błędu płatnika, to na podatniku będzie ciążył obowiązek uregulowania zaległych zaliczek na podatek dochodowy wraz z odsetkami za zwłokę.